Ons mislukkings

Dis ongetwyfeld die moeilikste area in ‘n mens se lewe – veral as dit diegene vir wie ons omgee en liefhet, affekteer en benadeel.

Dit is vir my ‘n geweldige vreugde, saligheid en trots nou dat my dogters uittree na die grootmenswêreld. Ek is vreeslik blygeestig en opgewonde daaroor dat hulle ‘n pragtige deel van hulle lewens gaan betree en ervaar…. Maar terselfdertyd pynig dit my ook om te weet dat daar areas van behoefte en sielewroeging in hulle lewens ook teenwoordig is – omdat ek as ouer hulle met tye gefaal het.

Maar dit moet ons altyd onthou: Selfs hierdie areas vorm deel van “alle dinge” wat God sal gebruik om Sy doel te bereik. So, wanneer gedagtes van mislukking by ons opkom en ‘n pad deur ons gewete forseer, moet ons net onthou dat SY vergifnis tot ons beskikbaarheid is; en dat dit in staat is om al ons spyt en al ons verwyte weg te vee. Hy wat ons liefhet en aanvaar net soos ons – en Sy goeie werke in en deur ons doen om ons meer te maak as wat ons is.

Hy verwag nie van ons of ons kinders om nou op hierdie oomblik afgehandelde produkte te wees nie. Hy wat ‘n goeie werk in ons begin het, sal dit voleindig (Fil. 1:6).

Advertisements