Wat is jou werk vandag?

Maandag is dit weer back to the salt mines soos die engelsman sal sê. Oor die afgelope paar maande het ek ‘n absolute afsku in my werk ervaar. Ek was oormoeg, uitgebrand, en keelvol vir ander mense se ondermyning en onderdrukking. My werksplek was ‘n plek van ligloosheid en donkerte; en ek het net besluit dat ek, Andorize, nie my lewe onder sulke omstandighede wil uitleef nie. Dus het ek gaan sit en vir myself ‘n vyf jaar plan uitgewerk. In hierdie vyf jaar gaan ek myself bekwaam met studies en opleiding terwyl ek nog ‘n salaris verdien; sodat ek iets met my lewe kan doen wat ek graag wil doen; en wat ek graag wil doen is om ander mense te help. Ek weet nog nie hoe en waar nie; maar ek wil gereed wees wanneer die deur oopgaan en die geleentheid oor my pad kom.

Maar soos met alle planne wat ons maak is dit wys om Salomo se raad te volg en die Here te raadpleeg oor ons planne; want net Hy weet wat die motivering en dryfkrag agter ons planne is.

Maar hier is nog ‘n geheim. In God se boekrol, wat nie hier op aarde gepubliseer is nie maar daar in die hemel, word ons by die naam genoem; spesifiek aangewys vir ‘n sekere taak, soos byvoorbeeld “Heman, Jedutun en die ander wat spesifiek aangewys is om die Here se lof te besing” in 1 Kronieke 16. Jedutun se seuns was die hekwagte. Sedok en die ander priesters moes by die tent gebly het. Asaf en sy mede Leviete was verantwoordelik vir die diens by die verbondsark. Elke een was aangewys vir ‘n spesifieke taak; en elke een word by die naam genoem.

Wat is jou taak vandag? Dink daaroor. Jy is gekies vir spesifiek daardie taak; en jou naam staan so in God se boekrol opgeskryf. Selfs al is jy siek en hulpeloos kan jy doen wat die diensknegte van ouds doen en God se lof besing “want Sy liefde hou vir altyd aan en aan.”

Dis so maklik om moedeloos te raak en te verslap; maar daar is ‘n goeie stryd om te stry tot die einde toe en daar is oorwinning te verkry. So daardie plek waar ons ons tans bevind, dit is vir ons spesifiek so aangewys vir hierdie tyd en era van ons lewens. Dit staan so op ons betaalstate aangeteken: nie net hier nie maar ook daarbo waar alles vir ons reeds gekonsolideer is.

Wat is jou werk? Om siek mense te versorg? Om kinders op te pas? Om kos te maak, skoon te maak, reg te maak? Werk jy in ‘n kantoor of ‘n winkel of ‘n fabriek? Doen jy die honderd klein dingetjies wat elke dag bring?

Voel jy ook soms, en vra jy jouself, waarvoor doen ek dit? Waarvoor sloof ek my af? Wat is die doel van dit alles? Mag die eenvoudige antwoord dan in ons elkeen se harte weerklink: my werk is vir die Koning. Wat ek ookal doen, sal ek van harte doen soos vir die Here en nie vir mense nie.

For the quiet joy of duty

Praise, praise I sing

For the commonplace and lowly

Set with pleasure high and holy

In each unromantic thing

Praise, praise to Thee, my King!

Advertisements

4 thoughts on “Wat is jou werk vandag?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s